Toiminta-ajatus

Oulunkylän Seurakunnan Siirtolayhdistys ry:n (OSSY ry) toiminnalla on pitkät perinteet. Yhdistys on perustettu vuonna 1958. Alusta asti yhdsityksen toiminta on kohdistunut ennen kaikkea lapsiin ja vanhuksiin, sekä eri tavoin avun tarpeessa oleviin. Toimintaa rahoitetaan vuokratuotoilla ja sijoitustoiminnalla. Toiminnan ja talouden suunnittelussa on käytetty eetistä ohjeistoa, jotka perustuvat yhdistyksen sääntöihin, tämän päivän tarpeisiin soveltaen.

Ote Oulunkylän Seurakunnan Siirtolayhdistys ry:n säännöistä (1958)

§2

Yhdistyksen tarkoitus:

Yhdistyksen tarkoitus on kristillisessä hengessä tukea sekä henkisesti että aineellisesti Oulunkylän seurakunnan toimintaa vähäosaisten, syrjäytyneiden ja muutenkin avun tarpeessa olevien hyväksi sosiaalisen aseman ja elämänlaadun parantamiseksi sekä fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdsitys

– Järjestää kokous- ja keskustelutilaisuuksia

– Ylläpitää ja hankkii kiinteistöjä ja tiloja joissa voidaan harjoittaa kerho-, retki- ja leiritoimintaa ja myös sosiaalista asuntotoimintaa voittoa tuottamatta edellämainituille ihmisille sekä huolehtii niissä tarvittavista toimintaedellytyksistä

– Voi myöntää varoja yhdistyksen tarkoitusperiä palveleviin hankkeisiin